ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเล่มรายงานผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการฯ และจัดทำเล่มรายงานสถานการณ์ทางสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาจง


Share: