ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารประกอบการอบรมอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เชี่ยวชาญด้านคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: