ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: