ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสารประกอบการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565


Share: