ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลทางสังคม และ Dashboard

สสว.1 ขอความร่วมมือสนง.พมจ.พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ชุดข้อมูลทางสังคม และ Dashboard ลิงค์ : https://lookerstudio.google.com/u/0/reporting/8f4fd73d-5530-4ced-8b42-5a01cf8d0a20/page/jhvaD

 เพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ ต่อไป


Share: