พิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 10 ราย ให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต ณ ศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง โดยมีนายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธาน นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางธัญพร โฉมศิริ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอ ผู้แทนจากอำเภอ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองนายกเทศมนตรีนครพระนครศรีอยุธยา ทีม One home เหล่ากาชาดและชมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องถิ่นท้องที่ เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน 


Share: