พิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ที่  ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (อ่านว่า นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด  และกล่องบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท จากบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด นำโดย นายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายเรวัติ ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอและผู้แทนทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share: