ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 100 ปี โดยออกเยี่ยมเยียนผู้สูงอายุ จำนวน 4 ราย ในพื้นที่ อำเภอบางปะอิน อำเภอบางไทร  อำเภอเสนา  และ อำเภอมหาราช  โดยนำกระเช้าน้ำผลไม้จากผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เครื่องอุปโภคบริโภค และของใช้จำเป็น มอบให้ผู้สูงอายุเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ


Share: