โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายวีรศักดิ์ กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบาง และประชาชนร่วมงาน จำนวน 250 คน


Share: