โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” ครั้งที่ 2 อำเภอลาดบัวหลวง

วันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิด “โครงการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียน พบปะประชาชน” พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทีม พม.พระนครศรีอยุธยา และส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมงานดังกล่าว โดยมีนายประดิษฐ์ รัตนโกมล ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายดิเรก อุ่นโอสถ นายอำเภอลาดบัวหลวง นายวีรศักดิ์ กุลสวัสดิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระยาบันลือ ส่วนราชการในพื้นที่ และผู้นำชุมชนให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มีกลุ่มเปราะบาง และประชาชนร่วมงาน จำนวน 250 คน


Share:โครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ วัดกำแพงแก้ว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ พม.สร้างสุข ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย เพื่อฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยและผู้ด้อยโอกาสในจังหวัด พร้อมสนับสนุนการสร้างเสริมศักยภาพให้ผู้ประสบอุทกภัยสามารถกลับไปดำรงชีวิตในภาวะปกติได้โดยเร็ว ภายหลังจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดยมี พระพิพัฒน์ศาสนกิจวิธาน รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดท่าการ้อง พร้อมด้วย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ


Share:ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้)

คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ร่วมกับ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย และกลุ่มเปราะบาง (ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ยากไร้) ในพื้นที่อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร และอำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 180 ชุด


Share:One Home พม.อยุธยา
ลงพื้นที่เยียมบ้าน ให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือ กลุ่มเปราะบางที่ประสบอุทกภัย ปี 2565

วันที่ 7 ตุลาคม 2565 

นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับมูลนิธิเส้นด้าย นายก อบต.วัดยม , อพม.อำเภอบางปะอิน และศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวัดยม 

ร่วมมอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค บริโภค  เพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 360 ถุง


Share:รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

        วันที่ 12 กันยายน 2565 นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา/รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณเทียนชัย จูพัฒนกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด (เครือเจริญโภคภัณฑ์) สมาชิกกาชาด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ออกเยี่ยมคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 20 ราย โดยเป็นการมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตโดยมี นายเดชาธร เชาว์เลขา นายอำเภอท่าเรือ ปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่อำเภอท่าเรือ  ให้การต้อนรับ


Share:พิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 17 สิงหาคม 2565  เวลา 10.00 น. ที่  ณ หอประชุมพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (อ่านว่า นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานรับมอบเก้าอี้สุขา จำนวน 300 ชุด  และกล่องบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000 บาท จากบริษัท เกรียงถาวรคอนเทนเนอร์ จำกัด นำโดย นายสมาน – นางเพียงเพ็ญ คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ โดยมี นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต อดีตอธิบดีกรมการปกครอง นายเรวัติ ประสงค์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมด้วย นายประทีป การมิตรี และนายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอและผู้แทนทั้ง 16 อำเภอ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีและรับมอบเก้าอี้ และกล่องเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าว  เพื่อช่วยแก้ปัญหาให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น.   สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด โครงการเฝ้าระวังและป้องกันความรุนแรงต่อสตรีพิการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนแผนการพัฒนาสตรีพิการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560 – 2565  ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด  ณ โรงแรมแคนทารี โฮเทล อยุธยา ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


Share:ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ประจำปี 2565 และการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ณ ห้องประชุมอู่ทอง2 ชั้น3 โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีนางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน โดยได้รับเกียรติจาก เรือโทเชาวเลิศ ประสพสันต์ อัยการคดีเยาวชนและครอบครัว สำนักงานอัยการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และนางสาวรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นวิทยากรบรรยาย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial