การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัด ประจำปี 2564

–หลักเกณฑ์การคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น และบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2564 

-แบบเสนอชื่อบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว ประจำปี 2564

– แบบกรอกข้อมูลประวัติครอบครัวร่มเย็น 64


Share:ขั้นตอนการใช้งานระบบการจ้างงานคนพิการ

1.ขั้นตอนการสมัครใช้งานระบบจ้างงานคนพิการ

2.ขั้นตอนการใช้งานระบบการจ้างงานคนพิการ


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial