ข่าวกิจกรรม

พม.อยุธยา ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ยากไร้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

วันที่ 21 มกราคม 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนา ...
อ่านต่อ

กิจกรรม KickOff โครงการ พม.Mobile ปันสุขสู่ชุมชน ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน พม.จะตามไปเยี่ยม

วันที่ 28 มกราคม 2564 นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจัง ...
อ่านต่อ

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด-19)

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้ ...
อ่านต่อ

อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาลงทะเบียนโครงการ เราชนะ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธย ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็งตำบลท่าหลวง ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ทีม พม.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (One home) นำโดย นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมแ ...
อ่านต่อ

หน่วยให้บริการเคลื่อนที่แก่ประชาชนตามโครงการ “เราชนะ”

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ทีม พม. พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่บริการรับลงทะเบียน โครงก ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial