ข่าวกิจกรรม

จัดทำสมุดพกครอบครัวและวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...

การตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่1

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ...

พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมเทศบาลตำบลท่าเรือ และงานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2565

วันที่ 21 เมษายน 2565 ที่ เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธ ...

ลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุเกิน 100 ปี

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่ ...

ลงพื้นที่เยี่ยมกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ในพื้นที่อำเภอบางซ้าย

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายกเหล่าก ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial