ข่าวกิจกรรม

พม. One Home จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน “พม.โปร่งใส”

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่หอประชุมศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ นา ...
อ่านต่อ

ประชุม พม.สัญจร ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธ ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุ ...
อ่านต่อ

โครงการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว 2563

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการรณรง ...
อ่านต่อ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ...
อ่านต่อ

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธ ...
อ่านต่อ
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial