ข่าวกิจกรรม

รองปลัด พม. ลงพื้นที่ติดตามการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในการลงทะเบียนรับสิทธิโครงการ “เราชนะ”

วันที่ 6 เมษายน 2564 นายอนุกูล ปีดแก้ว รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติ ...
อ่านต่อ

งานวันผู้สูงอายุและวันแห่งครอบครัวแห่งชาติ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๓.๐๐ น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนคร ...
อ่านต่อ

พม.พระนครศรีอยุธยา รับมอบหน้ากากอนามัย 10,000 ชิ้น เพื่อแจกจ่ายให้แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่

วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พ ...
อ่านต่อ

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ออกเยี่ยมเด็กกำพร้า ซึ่งบิดามารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากโควิด-19

วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศ ...
อ่านต่อ
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial