ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ ...

พิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีมอบเงินพระราชทานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบ ...
Loading...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial